Medezeggenschapsraad Adrem Zorggroep

Binnen Adrem Zorggroep vinden wij het allemaal zeer belangrijk dat al onze cliënten en belangenbehartigers mee kunnen denken over hoe wij onze zorg uitvoeren.
Om het voor iedereen mogelijk te maken hierbij aan te sluiten, zijn jullie van harte welkom via Teams.

Gebruik woensdag 7 december, de onderstaande knop om in te loggen.

Bijeenkomst is van 20.00 t/m 21.00 uur.

Tot dan, Adrem Zorggroep

Naar Teams vergadering