Medezeggenschapsraad Adrem Zorggroep

Binnen Adrem Zorggroep vinden wij het allemaal zeer belangrijk dat al onze cliënten en belangenbehartigers mee kunnen denken over hoe wij onze zorg uitvoeren.

Daarom houden wij jaarlijks in december via Teams een overleg.

December 2023 staat ons volgende overleg gepland.

t.z.t. wordt een datum en tijd genoemd, houdt onze website in de gaten.

Tot dan, Adrem Zorggroep