Een zorgorganisatie gespecialiseerd in gezinsinterventies

Wij zijn adRem.

Wij bieden door heel Friesland professionele en specialistische zorg vanuit de jeugdwet en zijn met diverse gemeenten gecontracteerd vanuit de wmo.

Bekijk behandelingen Over Adrem Zorggroep
Verwijzing

Aanmelding

Als een gezin, jongere of volwassene vastloopt op verschillende leefgebieden en er is al veel hulp ingezet, dan kan er voor Adrem Zorggroep gekozen worden. Adrem Zorggroep biedt ondersteuning aan gezinnen en jongeren met verschillende problematieken. De aanmelding verloopt via de gemeente of een gebiedsteam medewerker/consulent, die de hulpvraag van de cliënt verheldert en bepaalt welke hulp nodig is. Na deze verheldering kan de verwijzer contact opnemen met Adrem Zorggroep om de geschiktheid van de cliënt voor hun diensten te bespreken.

Informatie over aanmelden

Een overzicht

Behandelingen

WMO

Onderzoek

Verblijf

Since 2016

Wij zijn adRem.

Adrem Zorggroep is een zorgorganisatie gespecialiseerd in gezinsinterventies. We vinden dat problemen aangepakt moeten worden daar waar ze plaatsvinden of dit nu op thuis, school of elders is, daar gaan we aan de slag.
Wij bieden door heel Friesland professionele en specialistische zorg vanuit de jeugdwet en zijn met diverse gemeenten gecontracteerd vanuit de wmo.
Voor gezinnen die liever op locatie komen houden we kantoor in Drachten en Leeuwarden.
Binnen Adrem Zorggroep werken wij nauw samen met verschillende ketenpartners onder andere met gebieds-/wijkteams, gemeenten, ggz-organisaties, het regiecentrum en huisartsen.

Lees verder Onze missie en visie