Als een gezin of jongere vastloopt op verschillende leefgebieden en er is al veel hulp ingezet, dan kan er voor Adrem Zorggroep gekozen worden. Wij zijn out of the box, zeer beschikbaar en steken laagdrempelig in bij de volgende soorten problematiek:

  • veelvuldige conflicten tussen gezinsleden
  • gedragsproblemen/ agressie bij jongeren
  • moeite met grenzen stellen door ouders
  • (dreigend) delictgedrag
  • problemen met vrienden
  • spijbelen / gedragsproblemen op school

Adrem Zorggroep werkt met een tiental enthousiaste, gedreven en ervaren hulpverleners samen. Alle ambulante gezinswerkers en jongerencoaches zijn HBO geschoold met veelal een specialisatie binnen het ambulante werkveld zoals Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning (IAG), Families First en Ambulante Spoedhulp (FF/ASH) en Spoed4jeugd. Ook kennis uit individuele therapeutische interventies zoals Agressie Regulatie op Maat en Ik ben Speciaal worden ingezet.

Medewerkers zijn allen SKJ geregistreerd en tonen hiermee aan dat zij hun kennis op peil houden.