Ondersteuning gericht op het verhogen van de seksuele weerbaarheid

Seksuele ontwikkeling

Onze coaches begeleiden jongeren waarbij een scheefgroei dreigt te ontstaan in de seksuele ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld sprake van grensoverschrijdend gedrag, risicovol wervend gedrag, onvoldoende weerbaarheid of bijzonder seksueel gedrag. Kinderen en/of jongeren kunnen dan in situaties belanden die hun (seksuele) ontwikkeling in gevaar kan brengen. Onze ondersteuning is gericht op het verhogen van de seksuele weerbaarheid en het bevorderen van gezond seksueel gedrag. 

Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

8-12 begeleidingsmomenten

Seksuele ontwikkeling

Zo werkt het

Tijdens een begeleidingstraject leggen de coaches het accent op een positieve seksuele ontwikkeling. Jongeren krijgen voorlichting, ontdekken eigen wensen en grenzen en leren afstemmen met de ander waardoor (seksuele) weerbaarheid vergroot wordt en kaders voor gepast seksueel gedrag helder zijn. Thema’s als identiteit, relaties, intimiteit en seksualiteit zijn verweven in het traject. Het (gezins)systeem wordt altijd betrokken in het traject en krijgen handvatten om aan te sluiten bij de seksuele ontwikkeling van de jongere.   

Het begeleidingstraject kan ook preventief ingezet worden ter voorkoming van intensievere behandeltrajecten zoals MST-PSB. 

Seksuele ontwikkeling

Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?

Het traject bestaat uit ongeveer 8 begeleidingsmomenten tussen jongere en coach. Met behulp van diverse methodieken is er aandacht voor het bevorderen van gezond seksueel gedrag.  

Soms is een langer traject gewenst, bijvoorbeeld wanneer er intensiever aandacht moet zijn voor (seksuele) weerbaarheid of wanneer er sprake is van gedragsproblemen waardoor het integreren van nieuwe gedrag meer tijd nodig heeft. Dit traject bevat ongeveer 8-12 begeleidingsmomenten.

Aanmelden

Voor Seksuele ontwikkeling is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl