Adrem Zorggroep biedt jongeren positieve coaching voor een betere toekomst

Jongerenwerk

Adrem Zorggroep biedt jongeren de gelegenheid zich op te trekken aan een professioneel maatje; een rolmodel, iemand bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen waarbij de gesprekken niet altijd en alleen maar gaan over hun problemen, hulpvragen en doelen.

Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

1 tot 12 maanden

Jongerenwerk

Hulp bij

Jongerenwerk

Zo werkt het

Coaches leggen tijdens hun begeleidingsmomenten het accent op dat wat goed gaat, en zetten de jongere hiermee in hun kracht. Coaches geven iets van zichzelf weer om de vertrouwensband op te bouwen, coaches staan naast de jongere en denken met hen mee. Coaches praten altijd met de jongere en nooit over de jongere. Ze investeren in contact, gaan mee naar sportverenigingen of zoeken samen met de jongeren een sport, hobby of andere bezigheid waar de jongere zijn/haar ei in kwijt kan.

Jongerenwerk

Waarom jongerenwerk?

‘Het is nooit meer stil in mijn hoofd’ zeggen veel jongeren. Sociale media, games, video’s zorgen voor een continu gevoel van stress en drang om niets te willen missen. Statistieken van het Nederlands Jeugdinstituut laten een zorgwekkende tendens zien onder jongeren: ruim 10 procent kampt met angststoornissen en sociale problemen. 70 procent van de scholieren in het voortgezet onderwijs drinkt alcohol, om maar een paar feiten te noemen. De belevingswereld van jongeren verandert razendsnel, zo snel als internet dat toelaat. Hoe kun je als jongerencoach het verschil maken?

Jongerenwerk

Wat is het doel?

Coaches van Adrem Zorggroep verplaatsen zich in hoe jongeren van nu denken, begrijpen onder welke druk ze staan en trachten hen te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes. Wij willen jongeren iets extra’s meegeven voor hun toekomst. Als jongerencoaches staan wij naast hen, begeleiden hen op de cruciale momenten om die toekomst gelukkig en vol energie en vertrouwen in te gaan.

Jongerenwerk

Hoe ziet een interventie eruit?

– Het intensief contact leggen met jongeren, ouders/opvoeders, gebieds- /wijkteams, scholen et cetera.
– Het op de hoogte zijn van hun respectieve plannen, wensen en mogelijkheden.
– Het coachen van jongeren die op school zitten, werken en er mede voor zorgen dat zij niet uitvallen.
– Interventie bij het vinden van een passende opleiding, baan of stage.
– Rolmodel staan (in gedrag, houding, het betrouwbaar zijn); naast hen staan, spiegelen van gedrag, doornemen van gebeurtenissen/keuzes, helpen met afwegingen in gedrag/ keuzes et cetera.
– Helpen reflecteren (kijken naar eigen gedrag). Coaches laten iets van zichzelf zien om op die manier een relatie op te bouwen.

Jongerenwerk

Houding

Coaches van Adrem denken in mogelijkheden, hebben een ‘erop-af’-mentaliteit, proactieve en leergierige houding; learning by doing (ervarend leren).

Adrem Zorggroep durft te problematiseren waar nodig, werkt methodisch met resultaatgericht werken als doel.

Jongerenwerk

Client aan het woord

“Het heeft me echt geholpen om samen dingen te ondernemen. Ik ga nu een paar keer per week naar de sportschool en ga me inschrijven voor een opleiding. Ik heb geleerd dat structuur hebben voor mij goed werkt.”

Aanmelden

Voor Jongerenwerk is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl