Versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders

Gezinsondersteuning

Adrem Zorggroep biedt gezinsinterventies door heel Friesland. Hulpverleners binnen Adrem zitten niet vast aan een strak stramien, maar kunnen in overleg met verwijzers en gezinnen flexibel ingezet worden. We werken niet altijd volgens een vaste module, maar zetten desgewenst wel onderdelen van modules in.
Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

Maatwerk

Geschikt voor hulp bij

Relatieproblemen ouders, huiselijk geweld, opvoed vragen jongeren en conflicten.

Gezinsondersteuning

In het kort

Gezinsondersteuning

Wat is gezinsondersteuning?

Adrem Zorggroep biedt gezinsinterventies door heel Friesland. Hulpverleners binnen Adrem zitten niet vast aan een strak stramien, maar kunnen in overleg met verwijzers en gezinnen flexibel ingezet worden. We werken niet altijd volgens een vaste module, maar zetten desgewenst wel onderdelen van modules in.

Gezinsondersteuning

Wat is het doel?

Het doel is om de opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken zodat gedragsproblemen en de ervaren opvoedingsbelasting af zullen nemen. Wij geloven er in dat problemen aangepakt moeten worden op de plek waar ze ontstaan, namelijk thuis. Samen met ouder(s)/verzorger(s) stellen we doelen op. Ook de jongeren stellen doelen op en nemen actief deel aan de behandeling. We vinden het belangrijk dat de doelen klein en haalbaar zijn, zodat er snel succeservaringen opgedaan kunnen worden.

We zijn betrokken bij het halen van die doelen. Graag gaan we in gesprek over de problemen en oplossingen, maar nog veel liever zijn we een tijdelijk onderdeel van het systeem om te ondersteunen op de moeilijke momenten. Zo kunnen we iedere dag bij de lunch aanschuiven of in het ochtendproces ondersteunen. Zo kunnen we goed meekijken, meedenken en meedoen om te ontdekken waar het goed gaat en waar de knelpunten liggen. We vertellen niet alleen hoe het moet, maar pakken dit ook samen op.

We zijn in deze gevallen niet afwachtend: we grijpen in als grenzen worden overschreden en benoemen ook direct de positieve ontwikkelingen die we zien.

Gezinsondersteuning

Hoe ziet een behandeling eruit?

Tijdens de behandeling activeren we de gezinsleden en gaan we uit van eigen krachten. Door alle problemen die zijn ontstaan, vergeten gezinnen soms waar ze wel goed in zijn en waar ze wel plezier hebben met elkaar. Ook kijken we samen met het gezin naar steunende factoren in het netwerk. Wie kan helpen als het even lastig wordt? Waar kun je even stoom afblazen en wie zet jou weer in je kracht?

Gezinsondersteuning

Gezin aan het woord

“Toen Adrem Zorggroep begon in ons gezin hadden we er weinig vertrouwen in. Er was al zoveel bij ons gebeurd. Met Adrem is er eindelijk echt iets veranderd. Ze waren betrokken en keken echt naar wat wij nodig hadden.”

“Adrem heeft ons als ouders weer in onze kracht gezet. Samen met onze zoon hebben we mooie doelen behaald en weten we nu beter hoe we met ruzies om moeten gaan.”

Aanmelden

Voor Gezinsondersteuning is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl