Ouderschapsmediation ondersteunt gescheiden ouders in het belang van het kind bij het opstellen van een ouderschapsplan en effectieve communicatie.

Ouderschapsmediation

Een mediation-traject kan worden ingezet wanneer het ouders (tijdelijk) niet lukt om afspraken te maken of te communiceren in het belang van het kind. Ouders die verwikkeld zijn geraakt in hun onderlinge (relatie) strijd en daarmee de ontwikkeling van hun kind uit het oog verliezen.
Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

Mediation kort: 5 tot 7 gesprekken
Mediation intensief: 12 tot 15 gesprekken

Ouderschapsmediation

In het kort

Ouderschapsmediation

Doel traject

Het doel van het traject is een gezamenlijk belang creëren en het opstellen van een ouderschapsplan. Hierbij leren ouders te kijken en te beredeneren vanuit het kind perspectief, zakelijk te communiceren vanuit hun ouderrol en afspraken te maken in het belang van het kind.

Er zijn twee verschillende trajecten.

  1. Mediation kort en mediation intensief. Mediation kort is opgebouwd uit 5 tot 7 gesprekken verspreid over een periode van tien weken.
  2. Mediation intensief is opgebouwd uit 12 tot 15 gesprekken.

Aanmelden

Voor Ouderschapsmediation is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl