Jouw ouders doen ook mee

Basis Diagnostiek

Jouw ouders zien jou elke dag. Het is dus handig als zij goed snappen hoe ze jou kunnen helpen. Ze leren bijvoorbeeld veel over druk of opstandig gedrag. En ze oefenen hoe ze het beste met jou om kunnen gaan.
Aanmelden Hoe werkt het?

Basis Diagnostiek

In het kort

Uitleg

Hoe werkt het

Er is onduidelijkheid over de samenhang van factoren, de oorzaken en de ernst van de problematiek waarvoor (nadere) diagnostiek nodig is om weer richting te kunnen geven aan het handelen en/of aan de behandeling welke het systeem nodig heeft om weer zelfstandig verder te kunnen.
Tijdens de uitvoering van deze module kan gebruik worden gemaakt van aanwezig diagnostisch instrumentarium en diverse formats ten behoeve van verslaglegging, het verzamelen van gegeven en checklists waarmee de uitgangspunten van de diagnostiek geborgd blijven.
Diagnostiek is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Aan deze methodiek ligt een goede theorie ten grondslag, bestaande uit wetenschappelijke literatuur en/of inzichten uit de praktijk.

Aanmelden

Voor Basis Diagnostiek is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl