MeiDy richt zich op de cruciale eerste duizend dagen van kinderen, waarbij voorkomen van uithuisplaatsingen centraal staat

MeiDy Therapeutisch gezinscentrum – Ouder-Kind

MeiDy is een kleine en dynamische organisatie welke deel is van een groter geheel, Adrem Zorggroep.
Aanmelden Hoe werkt het?

MeiDy Therapeutisch gezinscentrum – Ouder-Kind

Ondersteuning aan gezinnen

Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot +/- 12 jaar (opname) en ambulant tot 18/23 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

MeiDy Ouder-Kind is een tijdelijke verblijfslocatie voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) in Damwâld. Bij ons leef je samen met andere ouders en hun kind(eren) in een veilige en huiselijke omgeving. Bij ons krijg je een eigen ingerichte studio met badkamer en toilet.

Je kunt ook gebruik maken van de gezamenlijke woonkamer, keuken en de tuin. Hier kun je andere ouders en hun kind(eren) ontmoeten. Bij ons is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig voor jou en jouw kindje.

MeiDy Therapeutisch gezinscentrum – Ouder-Kind

Veilige omgeving

Bij ons gaan wij ervan uit dat ieder kind moet kunnen groeien en ontwikkelen in een veilige situatie. Soms heb je daar hulp bij nodig en gaat dat niet vanzelf. Meestal zal je bij ons komen wonen omdat er zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van jouw kind. Wij gaan op zoek naar jouw krachten en leerpunten. We kijken daarbij of het ouderschap ‘goed genoeg’ is.

De definitie van ‘goed genoeg ouderschap’ (GGO) is “een stabiele, zorgzame en liefdevolle ‘bemoedering’ van het kind, waardoor het kind zich goed ontwikkelt.” Bij ons werken we vanuit de gedachte dat als het ouderschap ‘goed genoeg’ is, we tevreden zijn. Het hoeft dus niet ‘uitmuntend’ of ‘goed’ te zijn. Goed genoeg is goed genoeg!

De bovenstaande definitie betekent dat het ouderschap goed genoeg is als jij als ouder op een passende manier tegemoet komt aan de behoeften van je kind. We gaan er vanuit dat elk kind basisbehoeften heeft zoals behoefte aan lichamelijke verzorging, voeding en bescherming. Daarnaast zijn er ook emotionele behoeften:

 • liefde, zorg en verbintenis
 • controle en het consistent stellen van grenzen
 • het stimuleren van de ontwikkeling

Elke ouder heeft zijn eigen capaciteiten en vaardigheden. Je moet als ouder in kunnen spelen op die basisbehoeften van het kind of dat kunnen (en willen) leren. Het is voor ons werk in het ouder en kind huis belangrijk om de ouder goed te leren kennen (wat zijn jouw sterke kanten en waar loop je tegenaan?) en ook de specifieke behoeften van jouw kind te leren kennen (wat is passend en nodig voor dit kind?). Dan kunnen we (samen met jou) beoordelen of het ouderschap wat je laat zien ‘goed genoeg’ is.

Samen met de ouder werken en naast de ouder staan is daarbij heel belangrijk! We bieden de ouders en kinderen op verschillende manieren ondersteuning, afhankelijk van wat er bij de ouder past. Er zijn gesprekken met de ouder, we kunnen werken m.b.v. video opnames, we ondersteunen bij het bevorderen van de hechting, we hebben regelmatig thema-ochtenden en bieden opvoedingsondersteuning. Ook bieden we de ouders activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zoals sportactiviteiten en creatieve ochtenden.

Wij werken samen met Chr. basisschool de Bron Damwâld, consultatiebureau Damwâld, huisarts Damwâld, gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams, jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten.

MeiDy Therapeutisch gezinscentrum – Ouder-Kind

Exclusiecriteria Ouder-Kind

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Geen vervolgplek/huisvesting of geen garantie financiering bij ontbreken vervolgplek/huisvesting.
 • Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik (plaatsing is pas mogelijk wanneer iemand aantoonbaar 4 weken clean is)
 • Kind is ouder dan 12 jaar.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouder en/of kind.
 • Acute psychiatrie of problematiek bij ouder(s) en/of kind
 • (Ernstige) agressieregulatieproblematiek van ouder(s) en/of kind
 • Eerder is gebleken (bijvoorbeeld in een eerdere ouderschapstaxatie) dat er sprake is van verminderd verstandelijk vermogen waardoor een ouder niet leerbaar is en er sprake is van onveranderde omstandigheden.
 • Niet spreken van de Nederlandse/Engelse taal waardoor communicatie tijdens het traject bemoeilijkt wordt.

MeiDy Therapeutisch gezinscentrum – Ouder-Kind

Beschikbare plekken

Voor aanmeldingen opname Ouder- Kind
06 82 65 40 14 (ma – vr 08:30 – 17:00)