voor relaties in slecht weer

SCHIPaanpak

Dé methode die het verlies in het conflict serieus neemt. De SCHIPaanpak is erop gebaseerd dat conflict ook verlies met zich meebrengt en dat een verlies regelmatig tot een conflict leidt. Verlies van vertrouwen, zekerheden of liefde. Bij een scheiding gaat dit verlies nog verder als mensen hun huis, of kinderen (deels) verliezen. Bij relatieproblemen of scheiding is het daarom niet genoeg om een conflict te hanteren maar moeten ook de verschillende manieren van verliesverwerking aandacht krijgen.
Aanmelden Hoe werkt het?

Geschikt voor hulp bij

Relatieproblemen ouders, huiselijk geweld en conflicten.

Voor een relatie in slecht weer

SCHIP aanpak

Pas dan kan er opnieuw worden verbonden, afspraken gemaakt worden omtrent de toekomst, en pas dan kunnen (ex-)partners ook samen ouders zijn voor de kinderen.
De SCHIPaanpak is gebaseerd op het boek “Vechten voor je scheiding”. Het is een methode voor het begeleiden van, of doorleven van relaties in slecht weer.

Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hieruit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIPaanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben raken in de knoop of komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om weer te verbinden of juist om af te hechten en dat gaat ook niet vanzelf.

De SCHIPaanpak wordt altijd door de (ex-)partners samen uitgevoerd. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden; als (ex-)partners of als partners in ouderschap.

De SCHIPaanpak is acroniem voor, en bestaat uit, vijf fases die de ex-partners gezamenlijk doorlopen:

  • Fase 1 Samenkomen;
  • Fase 2 Conflict- en Verliesverheldering;
  • Fase 3 Helpend Horen;
  • Fase 4 Integratie;
  • Fase 5 Partners in ouderschap.

De methodieken die aan deze aanpak ten grondslag liggen zijn: de narratieve benadering en de EFT-benadering.

Aanmelden

Voor SCHIPaanpak is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl