Over Adrem Zorggroep

Oprichter en eigenaar is Remko Jan van Dijk.
Remko Jan heeft jarenlang expertise en ervaring opgedaan in de jeugdzorg, forensische psychiatrie, Ambulante SpoedHulp en Families First.

Remko Jan is zijn carrière in 2006 begonnen als pedagogisch medewerker bij de Swaai, observatie- en behandelcentrum Domino en Mikado in Drachten. Hier zaten kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. Later heeft hij zeer intensief een-op-een begeleiding gegeven bij Trajectem Hanzeborg aan SGLVB-cliënten (sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk beperkt) met een RM- of TBS- maatregel.

En verder

Remko Jan heeft zes jaar gewerkt op de open en gesloten behandelgroepen van Jeugdhulp Friesland en Behandelcentrum Woodbrookers, waar hij als pedagogisch medewerker jeugdigen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 12-18 jaar behandelde. Naast zijn werk als pedagogisch medewerker was hij Agressie Regulatie Trainer (ART), procesbegeleider bij intervisie aan zijn team en zat hij bij het calamiteitenopvangteam (COT), waar hij collega’s opving na een voor hen heftige gebeurtenis.

Remko Jan heeft vanaf 2016 gewerkt in een crisisteam (FF-ASH-Spoed4jeugd) van Jeugdhulp Friesland. Daar zag hij vaak na een effectieve periode van crisishulp dat gezinnen lang moesten wachten op passende vervolghulp, jongeren dikwijls geen aansluiting kregen met coaches en maatjes en de wachttijd hierop voor de jongere ook te lang duurde. Dit maakte dat de motivatie voor het accepteren van hulp en de ingeslagen weg weggleed.
Het is daarom dat Remko Jan in 2016 Ad Rem Coaching is gestart om deze aansluiting adequaat op te pakken, het gat te vullen.
In 2020 is Ad Rem Coaching overgegaan in Adrem Zorggroep.
Deze naam sluit beter aan bij wat we doen.

Ons team

Remko Jan van Dijk

Directeur
Gezinsbehandelaar IAG
SKJ: 110005362

Marieke

Orthopedagoog i.o. / mediator
SKJ: 110018973

Claudia

Zorgcoördinator / Gezinswerker
SKJ: 140003745

Anna

Zorgcoördinator/ Gezinbehandelaar IAG
SKJ: 100027638

Desiree

Mediator / Gezinswerker
SKJ: 110757842

Daniël Alexander

Psycholoog
SKJ: 130002447

Anneke

Gezinsbehandelaar IAG / Kindercoach
SKJ: 110012498

Jan

Gezinsbehandelaar IAG / Jongerencoach
SKJ: 110023533

Phuc

Gezinswerker / Jongerencoach
SKJ: 110022559

André

Gezinswerker / Jongerencoach
SKJ: 110024950

Jorrit

Gezinswerker / Jongerencoach
SKJ: 140021229

Cynthia

Gezinswerker/ jongerencoach
SKJ: 110243599

Jens

Gezinswerker/ jongerencoach
SKJ: 160001090

Ellen

Gezinswerker/ jongerencoach
BIG: 49930621830

Fatima

Gezinswerker/ jongerencoach
Reg: 461050588

Bea

Gezinswerker/ kindercoach
Reg: 461049890

Kayleigh

Gezinswerker/ jongerencoach

Ronald

Jongerencoach
SKJ: 100011048

Jelmer

Begeleider

Peres

Begeleider i.o. / Ervaringsdeskundige