Kortdurende hulp voor ouders en kinderen

Kortdurende Ambulante Ondersteuning

Soms hebben kinderen en ouders/opvoeders hulp nodig als het gaat om opgroeien en opvoeden. Als de oplossing kortdurende specialistische deskundigheid vraagt, biedt Kortdurende Ambulante Ondersteuning (KAO) uitkomst. KAO is gericht op het voorkomen van doorverwijzen naar meer ingrijpende tweedelijnszorg. Door het vaststellen van een duidelijk doel worden ouder(s)/opvoeder(s) geholpen om zo snel mogelijk weer grip te krijgen op situatie. Adrem Zorgroep biedt deze module aan.
Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

KAO Kort: circa vijf gesprekken
KAO Intensief: circa tien gesprekken

Kortdurende Ambulante Ondersteuning

In het kort

Kortdurende Ambulante Ondersteuning

Zo werkt het

Ouder(s)/opvoeder(s) worden met de basisprincipes van ‘Opvoedtakel’ begeleid (www.opvoedtakel.nl). Hiermee verkrijgen ouder(s)/opvoeder(s) weer grip op zichzelf, de regie over het gezin en een helpend antwoord hebben op het ongewenste gedrag van hun kind(eren). Dit aan de hand van het stellen van een duidelijk doel.’

Indicatiecriteria

De module KAO waarvan de verwijzer verwacht dat de oplossing geboden wordt door specialistische deskundigheid op het gebied van opvoeden. De verwachting van de verwijzer is dat een kortdurende ondersteuning (vijf a tien gesprekken in maximaal drie maanden) volstaat om het cliëntsysteem zelfstandig of met behulp van aanbod vanuit het wijk- of gebiedsteams weer op weg te helpen.

Contra-indicatie

Wanneer vooraf de inschatting wordt gemaakt dat er sprake is van meervoudige complexe problematiek, is deze module niet passend. Wel kan Adrem Zorggroep meer intensievere zorg inzetten, denk aan een Gezinsinterventie, Jongerenwerk of Mediation etc.

Start van de hulp

Op dit moment is er vrijdagochtend ruimte om te starten. Wanneer ouders de huisbezoeken op vrijdagochtend plaats kunnen laten vinden dan kan er binnen twee weken na aanmelding gestart worden met de behandeling.

Voor alle overige dagen/ dagdelen geldt op dit moment een wachtlijst.

  • KAO Kort, circa vijf gesprekken
  • KAO Intensief, circa tien gesprekken

Aanmelden

Voor Kortdurende Ambulante Ondersteuning is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl