Onderzoek

Seksuele ontwikkeling

Aanmelden Hoe werkt het?

Onderzoek

Bevorderen seksueel gezond gedrag

Psychoseksuele screening: een psychoseksuele screening wordt ingezet wanneer er vermoedens zijn van seksueel misbruik en er geen juridisch vervolg wenselijk of mogelijk is.

Tijdens de screening wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn voor niet leeftijd passende seksuele ervaringen. Tevens wordt er onderzocht welke seksuele kennis de jeugdige al heeft.

Vanuit de psychoseksuele screening wordt de begeleidingsbehoefte in kaart gebracht en zullen er pedagogische adviezen gegeven worden.

Beeldvorming seksuele ontwikkeling: Dit is een uitgebreid onderzoek gericht op jeugd waar sprake is van afwijkend en/of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hierbij wordt de seksuele ontwikkeling en begeleidingsbehoefte in kaart. Vervolgens worden er passende pedagogische adviezen gegeven.

Seksuologische anamnese: 16+ (ook volwassen): Dit is een uitgebreid onderzoek gericht op volwassenen waar sprake is van afwijkend en/of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hierbij wordt de seksuele ontwikkeling en begeleidingsbehoefte in kaart gebracht.

Aanmelden

Voor Seksuele ontwikkeling is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl