Vergroten van de zelfredzaamheid.

Individuele begeleiding WMO

Adrem Zorggroep biedt in diverse Gemeenten individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 18+).
Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

Maatwerk

Traject

Begeleiding regulier
Begeleiding specialistisch / Plus

WMO

Doel

Doel hiervan is het vergroten van de zelfredzaamheid.

Binnen Adrem zien we al onze hulpverleners tijdelijk als spin in het web en helpen de cliënt in het organiseren van een sterk en gezond netwerk.

WMO

'Aan het werk'

Adrem is bereid met hen contacten te leggen, denk aan familieleden, budgetondersteuning, een eerste gesprek of aanmelding bij bijvoorbeeld een sportclub.
Hierin vinden we het belangrijk een samenleving te creëren waarin ook de cliënt kijkt naar datgene wat hij/ zij wel kan doen, ook voor een ander. We zoeken naar verbinding. Zo trachten we een gemeenschap te creëren waarin men wat doet voor een ander.
We willen met de cliënt successen behalen. Afschalen in begeleiding is een van onze peilers dat het goed gaat met de cliënt, beter als toen we gestart waren. We geloven in eigen kracht en werken zeer systemisch. Korte lijnen met verwijzers en cliënt is waar we voor staan.
Cliënt is direct en vanaf de start ‘aan het werk’, voert opdrachten uit en pakt zaken aan!

Aanmelden

Voor Individuele begeleiding WMO is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl