Systeemtherapie herstelt verbinding tussen mensen door patronen in interactie te ontdekken

Systeemtherapie

Systeemtherapie richt zich op het herstellen van relaties tussen mensen in onderlinge sociale systemen, zoals gezinnen, relaties of vriendschappen. Het gaat niet alleen om psychologische factoren, maar ook om patronen en interacties tussen mensen. De therapie is gericht op het begrijpen en herkennen van elkaars gevoelens en behoeften.
Aanmelden Hoe werkt het?

Geschikt voor hulp bij

Relatieproblemen ouders, huiselijk geweld en conflicten.

Systeemtherapie

In het kort

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie ook wel (partner)relatie- en gezinstherapie genoemd. Bij systeemtherapie gaat het er niet alleen om wat er zich in het individu afspeelt, het is met name gericht wat zich in de relatie tussen de mensen afspeelt. Uitgangspunt is dat een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. Binnen de systeemtherapie kunnen ook belangrijke naasten betrokken worden zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren of vrienden. Er wordt ook rekening gehouden met belangrijke afwezigen.

Systeemtherapie is er niet voor de snelle opvoedtips, binnen de systeemtherapie wordt er gewerkt aan een langdurige oplossing door de communicatie en interactiepatronen tussen de gezinsleden inzichtelijk te maken en het gezin te leren hoe ze dit anders kunnen doen. We willen gezinnen helpen hun onderlinge relaties te herstellen en te verstevigen zodat ze doordoor makkelijker kunnen omgaan met de problemen die er spelen en deze problemen doordoor ook minder zwaar worden. Wanneer er veel conflicten zijn tussen ouders en kinderen is het belangrijk dat er eerst aandacht is voor hun onderlinge relatie en deze verbeterd, zodat ze elkaar weer leren te vertrouwen. Dan komt er ruimte om het te gaan hebben over de andere problemen die aandacht nodig hebben. Wanneer een kind bijv. bepaald gedrag laat zien, dan kijken we breed naar wat er in het gezin en de omgeving speelt en welke invloed dit mogelijk heeft op het gedrag wat het kind laat zien. Binnen de systeemtherapie gaan we niet op zoek naar een schuldige voor het probleem.  Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen wordt de kans op verergering van het probleem of terugval een stuk kleiner. Systeemtherapie zorgt voor meer begrip onderling.

Systeemtherapie

In welke situaties kan systeemtherapie helpen?

Systeemtherapie kan in tal van situaties van toegevoegde waarde zijn! U kunt denken aan situaties als:

  • Verschil van inzicht tussen ouders als het aankomt op de opvoeding.
  • Relatieproblemen tussen ouders en kind (bijvoorbeeld ouders en kind begrijpen elkaar niet meer, kind vraagt niet meer om hulp van de ouder en de ouder weet niet meer hoe zijn of haar kind te helpen)
  • Relatieproblemen tussen ouders zodat een gezin niet uit balans raakt door deze problemen.
  • Vraagstukken die te maken hebben met communicatie (bijvoorbeeld hoe maak je in het gezin een diagnose bespreekbaar, hoe deel je zorgen of vragen)
  • Opvoedvragen bij jongeren.
  • Gescheiden ouders, samengestelde gezinnen
  • Huiselijk geweld

Systeemtherapie

Voorbeeldsituatie

Pieter en Evi zijn al een langere tijd samen. Beide hebben een belaste voorgeschiedenis. Evi is op jonge leeftijd in een pleeggezin geplaatst en Pieter heeft op verschillende groepen gewoond binnen de Jeugdzorg. Ouders hebben samen financiële problemen en staan onder bewind voering. Ouders hun draagkracht is minimaal. Inmiddels zijn zij net ouders geworden van hun eerste kindje. Er komt veel op hen af en zijn hoofdzakelijk nog bezig met de verzorging van hun kind. Zij merken op dat het krijgen van een kind levens veranderend is en fors impact heeft op hun rol als partner. De korte nachten, het huilen, verschil van inzicht over de opvoeding; alle veranderingen die horen bij het ouderschap kunnen een stevige wissel trekken op je relatie. Pieter en Evi vinden het lastig om hun hoofd boven water te houden en kiezen er daarom voor om samen in therapie te gaan. Zij nemen samen hun relatie preventief onder de loep. Hoe communiceren wij? Hoe willen we samenwerken als ouders van ons kind? En hoe denken we over de opvoeding? In hoeverre heeft onze eigen voorgeschiedenis invloed op de relatie met ons kind? Pieter en Evi bereiden zich op deze wijze voor op de opvoeding van hun kind en alle veranderingen die daarbij horen.

Systeemtherapie

Hoe ziet een traject eruit?

Patronen (hoe mensen met elkaar omgaan) in een systeem (bijvoorbeeld een gezin) ontstaan niet in 1 dag, en zijn dus ook niet opgelost met een eenmalig gesprek. Dat betekent dat een traject minimaal een half jaar doorlooptijd kent.  We ontmoeten elkaar voor een eerste gesprek en intake, op basis daarvan bepalen we samen op maat de precieze duur en frequentie van de therapie. De gesprekken kunnen afwisselend plaats vinden met het hele gezin, alleen ouders, ouder en kind en bijvoorbeeld broers en zussen. Ook kan het soms zijn dat anderen belangrijke mensen een keer aanschuiven zoals grootouders, andere familie of vrienden. Er wordt ook rekening gehouden met belangrijke afwezigen. De intake vindt plaats met bij voorkeur het hele gezin. De gesprekken vinden in principe plaats in Drachten, na de zomer van 2023 in Leeuwarden, of op verzoek bij u thuis. De trajecten worden uitgevoerd door een NVRG- en SKJ geregistreerde (gespecialiseerde) Systeemtherapeut/contextueel gezins- en familietherapeut.

 Binnen Adrem Zorggroep kennen we drie modules

  • Systeemtherapie
  • Systeemtherapie inclusief, als onderdeel van een ander Traject binnen Adrem
  • Systeemtherapie preventief

Systeemtherapie

Preventief

Systeemtherapie is een vorm van therapie die zich richt op het begrijpen en veranderen/verbeteren van (interactie)patronen en de kwaliteit van de relatie tussen mensen, zoals in gezinnen of tussen partners. Deze vorm van therapie wordt vaak ingezet in situaties waarin de relatie tussen mensen is vastgelopen. Echter, systeemtherapie is ook bij uitstek geschikt om in te zetten als een preventieve maatregel om problemen in relaties of in gezinnen te voorkomen. In het leven komen er als gezin of als stel zogenaamde life event op je pad. Ziekte, voor het eerst een kind krijgen, werkeloosheid, verandering van de gezinssituatie (scheiden/samengesteld gezin) etc. Door preventief te werken aan hun onderlinge communicatie en interactiepatronen, leren stellen of gezinnen hoe zij samen beter met stress en uitdagingen die bij deze life events horen om kunnen gaan.

Aanmelden

Voor Systeemtherapie is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl