Missie & Visie

Adrem Zorggroep, ook bekend als Ad Rem Coaching is een zorgaanbieder in Friesland met name gericht op gezinsinterventies. Daarnaast bieden wij ook coaching voor jongeren die op verschillende gebieden vastlopen.

Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vorm gegeven. Wij geloven in problematiseren waar nodig en afschalen waar het kan. Dit betekent dat we vier keer per week langs komen als het nodig is of eens per twee weken als dit mogelijk is. We werken samen met de verwijzer maar gaan uit van de autonomie van het gezin: het is diens leven en daar moet de regie en verantwoordelijkheid liggen.
Het is onze missie om gezinnen en jongeren een leven te laten leiden waarin men zelf aan kan geven welke hulp, wanneer nodig is. We willen bijdragen aan een harmonieuze situatie thuis waarin gezinnen op een prettige manier communiceren en waar ruimte is voor ieders eigen idee en inbreng.

We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliënt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast de cliënt. We werken vanuit de visie dat eigen krachten benut moeten worden, vaardigheden aangeleerd kunnen worden en de verantwoordelijkheid niet overgenomen maar gedeeld kan worden. We staan voor een zorgvuldige match tussen hulpverlener en gezin.

We werken met betrokken hulpverleners die net een stapje meer zetten. We durven buiten de gebaande paden te denken en kennen onze beperkingen. De hulpverleners hebben veel ervaring en kennis opgedaan vanuit verschillende werkvelden en kennen diverse therapeutische methodes.
We houden ons niet vast aan protocollen, maar gebruiken werkzame factoren als deze passen bij de cliënt en wanneer dit passend is bij de problematiek en het traject.

We doen net iets anders dan alle eerdere hulpverleners gedaan hebben. Helpen in de ochtend mee met het opstaan als dit nodig is. We willen direct aan de slag en vinden het belangrijk dat de gezinnen en verwijzers vertrouwen op onze expertise.

Wij zijn Adrem