Onze cliëntstroom gebeurd op de volgende wijze.

Cliënt kan zich met zijn hulpvraag melden bij zijn of haar gemeente. Er wordt dan een gebiedsteam medewerker/ consulent of wijkteam medewerker betrokken gemaakt. Deze gaat met de cliënt de hulpvraag verhelderen en kijken of er hulp dient te worden ingezet en vanuit welke wet dit moet.

Wanneer dit helder is kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met Adrem Zorggroep om te horen of de cliënt met zijn of haar hulpvraag past bij ons.

Wachtlijst

Binnen Adrem Zorggroep doen wij er dan ook alles aan om na aanmelding binnen twee weken een intake te plannen, zodat wij uiterlijk vier weken na aanmelding kunnen starten met ons begeleidingsplan.

  1. Telefonische afstemming verwijzer- Adrem Zorggroep
  2. Schriftelijke aanmelding door verwijzer bij Adrem Zorggroep
  3. Screening binnen Adrem Zorggroep
  4. Gesprek tussen cliënt en verwijzer- onderzoeksvragen/ einddoelen zijn geformuleerd.
  5. Intakegesprek tussen cliënt, verwijzer met Adrem Zorggroep
  6. Start hulp wanneer verwijzer schriftelijk resultaten stuurt met indicatie hulp.
  7. Binnen zes weken na start moet JW301/ WMO301 bericht aanwezig zijn. Begeleidingsplan geformuleerd en is JW305/ WMO305 bericht over start verstuurd.
  8. Tussenevaluatie met cliënt en verwijzer (binnen 2 maand na JW305/ WMO305 bericht).
  9. Eindevaluatie en afsluiting met cliënt, verwijzer en Adrem Zorggroep

Financiering

Financiering van onze zorg is mogelijk vanuit ZIN (Zorg In Natura). Dit gaat veelal op verwijzing van de desbetreffende gemeente van de cliënt.

Ook is verwijzing mogelijk op indicatie vanuit het Regiecentrum en de Jeugdreclassering.

Voor jeugd en gezin is Adrem Zorggroep gecontracteerd bij het Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor alle Friese gemeenten.

Tevens is Adrem Zorggroep binnen een tiental gemeenten gecontracteerd voor de WMO (18+).