Binnen Adrem staat bij Begeleide Omgang het kind voorop. Want ieder kind heeft recht op omgang met beide ouders. Soms lukt dit ouders niet, vanwege persoonlijke problemen van (een van beide) ouders. Onze Begeleide Omgang coaches helpen dit in goede banen te leiden, ook als er spanningen zijn.

De Begeleide Omgang komt stapsgewijs tot stand. Het contact tussen ouders en kind gebeurt op een ontspannen, veilige manier. Zo kunnen kind en ouder zich vrij voelen bij elkaar. En kan het kind (weer) een goed contact opbouwen met beide ouders. De omgang gebeurt in eerste instantie in een ruimte van Adrem, later eventueel in een openbare ruimte of bij een van beide ouders thuis.

De ruimte van Adrem is zo ingericht dat een kind er zoveel mogelijkheid vrijheid heeft. Het kan met allerlei speelgoed spelen, of bijvoorbeeld tekenen en spelletjes doen. Het is een fijne veilige plek om als ouder bij je kind te zijn.

De Begeleide Omgang gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. De coach bespreekt regelmatig met het kind en ouders hoe het contact gaat en maakt daarvan een verslag. Het kind en de ouders krijgen ook Psycho-educatie. Veelal krijgen ouders ook ondersteuning van onze mediator of een betrokken gezinswerker. Het is mogelijk (in overleg en met toestemming) om mensen uit de omgeving van kind en ouder, bijvoorbeeld opa en oma of een goede vriend(in), bij de omgang te betrekken.

Doelgroep

De Begeleide Omgang is er voor alle kinderen van 0-18 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden en het niet lukt om de omgang vorm te geven. Veelal hebben ouders al veel hulp gehad of krijgen ze momenteel hulp van Adrem, maar is er toch meer ondersteuning nodig. In deze situatie helpt Adrem het kind en ouders bij de omgang. Kind en ouders krijgen zo de kans (weer) een band op te bouwen.

We stemmen het traject altijd nauw af met het kind, ouders, verwijzer en soms andere betrokken hulpverleners/ zorgorganisaties. De frequentie kan aangepast en afgestemd worden op de hulpvraag. Veelal duurt een Begeleide Omgang niet langer dan 1,5 uur.

Resultaten

Na een periode van geen contact is er weer contact tussen het kind en de ouder waar hij/ zij niet woont. Het kind krijgt weer de kans om met beide ouders een relatie op te bouwen.

Aanmelden?

Voor Begeleide Omgang is een verwijzing nodig, vaak van het betrokken Gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling of de (huis)arts. Wilt u een kind aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeld formulier.

 

Download aanmeldingsformulier

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar info@adremzorggroep.nl