Tijdens de ouderschapsmediation zullen hulpverleners onder andere ondersteunen bij:

  • Het opstellen van een ouderschapsplan
  • Het voeren van gesprekken met ouders (mediation) waarbij wensen en ontwikkeling van het kind centraal staan.
  • Het behartigen van belangen van het kind

De ouderschapsmediation richt zich op gescheiden ouders van jeugdigen tussen de 0 – 18 jaar.

Een mediation-traject kan worden ingezet wanneer het ouders (tijdelijk) niet lukt om afspraken te maken of te communiceren in het belang van het kind. Ouders die verwikkeld zijn geraakt in hun onderlinge (relatie) strijd en daarmee de ontwikkeling van hun kind uit het oog verliezen.

Het doel van het traject is een gezamenlijk belang creëren en het opstellen van een ouderschapsplan. Hierbij leren ouders te kijken en te beredeneren vanuit het kind perspectief, zakelijk te communiceren vanuit hun ouderrol en afspraken te maken in het belang van het kind.

Er zijn twee verschillende trajecten.

  1. Mediation kort en mediation intensief. Mediation kort is opgebouwd uit 5 tot 7 gesprekken verspreid over een periode van tien weken.
  2. Mediation intensief is opgebouwd uit 12 tot 15 gesprekken.