De ouderschapsmediation richt zich op gescheiden ouders van jeugdigen tussen de 0 – 18 jaar.

Een mediation-traject kan worden ingezet wanneer het ouders (tijdelijk) niet lukt om afspraken te maken of te communiceren in het belang van het kind. Ouders die verwikkeld zijn geraakt in hun onderlinge (relatie) strijd en daarmee de ontwikkeling van hun kind uit het oog verliezen. 

Het doel van het traject is een gezamenlijk belang creëren en het opstellen van een ouderschapsplan. Hierbij leren ouders te kijken en te beredeneren vanuit het kind perspectief, zakelijk te communiceren vanuit hun ouderrol en afspraken te maken in het belang van het kind.

Het traject is opgebouwd uit vijf gesprekken verspreid over een periode van tien weken. Wanneer het ouders niet lukt om binnen tien weken uitvoering te geven aan het gezamenlijk opgestelde ouderschapsplan, kan het traject eenmalig met vijf gesprekken verlengd worden. 

Tijdens de ouderschapsmediation zullen hulpverleners onder andere ondersteunen bij:

  • Het opstellen van een ouderschapsplan
  • Het voeren van gesprekken met ouders (mediation) waarbij wensen en ontwikkeling van het kind centraal staan.
  • Het behartigen van belangen van het kind