Ondersteuning cliënten gemeente Smallingerland gecontinueerd: AdRem zorggroep neemt Smelnezorg over

Drachten – Na de gunningsprocedure van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in gemeente Smallingerland, is duidelijk geworden welke partijen gegund zijn om vanaf 1 maart 2024 de Wmo-ondersteuning te bieden in deze gemeente. De gemeente steekt in op forse vermindering van het aantal partijen en het verhogen van de kwaliteitseisen. Deze visie heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal partijen vanaf 2024 geen Wmo-ondersteuning kunnen bieden in de gemeente. Dit geldt ook voor Smelnezorg, gevestigd aan de Noorderdwarsvaart 46, met 2 woonvoorzieningen aan de Ratelwacht en Kwartelhof.

Met dit gegeven, is het bestuur van Smelnezorg in gesprek gegaan met adRem zorggroep, één van de partijen die vanaf 2024 wél gegund is om ondersteuning te bieden aan de inwoners die Wmo-ondersteuning benodigd zijn. Na deze gesprekken en gesprekken met de gemeente Smallingerland, is dan ook overeengekomen dat adRem zorggroep, Smelnezorg per 1 januari 2024 overneemt.

Remko Jan van Dijk, bestuurder adRem zorggroep: ‘Met deze overname willen we de zorg voor de bewoners van beide locaties en de ambulante cliënten continueren. We vinden het belangrijk dat cliënten zo weinig mogelijk last ervaren van deze wijzigingen in het zorglandschap en zetten hier dan ook fors op in. We gaan uit van een soepele overname en het behouden van het personele bestand zoals deze nu is. Daarnaast steken we altijd in op kwaliteit, korte lijnen en duidelijke communicatie.’

AdRem zorggroep staat voor ontschotting in de zorg: om effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden is het belangrijk dat trajecten gecontinueerd kunnen worden vanuit de Wmo bij dezelfde aanbieder. Een client mag immers nooit de dupe worden van een schot tussen verschillende wetten/contracten in eigen gemeente. AdRem treedt dan ook specialistisch op in de doelgroep 18 tot 27 jaar.

Met de overname van Smelnezorg, beoogt Remko Jan van Dijk aan te sluiten bij de missie en visie van de gemeente Smallingerland. Remko Jan wordt hierin ondersteund door Anneke Ytsma en Marieke Rorije zijn bestaande staf binnen adRem zorggroep. Remko Jan heeft veel enthousiasme en energie om met het huidige team van Smelnezorg en in samenwerking met de gemeente Smallingerland, de uitdagingen die in het verschiet liggen aan te gaan én er gezamenlijk een succes van te maken. Remko Jan bedankt Siebe en Carina van Smelnezorg voor het vertrouwen en hun inzet in de afgelopen 15 jaar.